Телефон: +389 78 47 55 85 | Е-пошта: dasa@dasa.com.mk

Јуки со задоволство ја презентира новата линија на „Едноставно паметна серија“ машини. Комбинирајќи го премиум Јапонското инженерство и економичноста на моделите во оваа Едноставно паметна серија, Јуки го нуди својот широкопознат квалитет во една поедноставна форма. Со новите дизајнски решенија, иако овие модели поседуваат помалку функции во споредба со дигиталните модели, Јуки го гарантира квалитетот на шиењето. Целосната едноставна серија е компатибилна за поврзуванје со JaNets системот за дигитално водење на работењето.
Едноставно паметната серија на Juki машини се состои од четири нови модели: права машина, електронска пунтерица, електронска копчарка и електронска рупичарка. Подолу се наведени главните карактеристики на овие машини, додека на крајот од страната можете да ги симнете дигиталните каталози.

Повеќе...

Уште еден многу успешен настан за конфекциски машини, Texprocess саемот кој секоја втора година се одржува во Франкфурт - Германија. Даса учествуваше на штандот на JUKI, ASTAS и EPA, каде беа презентирани голем број на новитети.  Во овој дел би сакале да ги доловиме новитетите од JUKI за они кои годинаваа немаа можност да го посетат саемот.

JUKI годинава настапуваше со досегашен најголем штанд, низ кој можеа да се видат многубројните нови модели на машини и исто така Janets менаџерската прогама со која сопствениците на текстилните фабрики имаат комплетната контрола на производството. Штандот беше поделен за шиење на различни артикли и тоа:

Повеќе...

За совршен штеп, првобитна работа е изборот на правилната игла. Иборот на игла освен коректната големина се однесува и до коректниот избор на врвот на иглата.

Голем дел од различните системи на Groz-Beckert игли се произведуваат и со различни врвови, во зависност од артиклите кои ќе се шијат. 

Во табелата подолу се прикажани сите врвови на Groz-Beckert игли за модна конфекција, нивната ознака, слика, облека во која се користат и останати ознаки за истиот врв при други производители.

Повеќе...

ДАСА © 2021