Телефон: +389 78 47 55 85 | Е-пошта: dasa@dasa.com.mk

Етикети за кројница

Етикети за кројница (0)

Етикети, пиштоли, мастила за 

Погледнете ги предметите...
Ножици

Ножици (0)

Ножици за сечење текстил

Погледнете ги предметите...
Ножеви за бансек и прогресерки

Ножеви за бансек и прогресерки (0)

Ножеви за бансек и за прогресерки

Погледнете ги предметите...
Пиштоли за спленти

Пиштоли за спленти (0)

Пиштоли и игли за спленти и спленти во различни димензии

Погледнете ги предметите...
Галантерија

Галантерија (9)

Сијалици, уље, пинцети, метра, креди, моливи, магнети и др.

Погледнете ги предметите...
Папучи

Папучи (0)

Разни папучи за права машина

Погледнете ги предметите...
Апарати

Апарати (0)

Разни апарати - помагала за разновидни операции и машини

Погледнете ги предметите...
Парни делови

Парни делови (0)

Делови за пегли, вакумски маси, казани и фиксир преси

Погледнете ги предметите...
Делови за машини за шиење

Делови за машини за шиење (0)

Делови за индустриски машини за шиење

Погледнете ги предметите...
Groz-Beckert Игли

Groz-Beckert Игли (0)

Индустриски игли за машини за шиење

Погледнете ги предметите...
Пневматски делови

Пневматски делови (0)

Брзи спојки, спојки за воздух, црева и др.

Погледнете ги предметите...

ДАСА © 2022